lauantai 9. marraskuuta 2013

Miksi Otalammen koulu on Facebookissa?

Miksi Otalammen koulu meni Facebookiin?

Otalammen koulu avasi Facebook -sivut kodin ja koulun yhteistyön ja avoimuuden lisäämiseksi elokuussa 2013. Wilma on  edelleen virallinen viestintäkanavamme. Kaikki koulun viralliset tiedotteet ja viestit huoltajille menevät Wilman kautta. Wilman rajoittuneisuus esim. kuvien ja videoiden jakamisessa on kuitenkin hyvin kaikkien opettajien tiedossa.  Mielestäni on tärkeää, että koulu mukana teknologian kehityksessä ja muuttaa viestintäänsä ajan hengessä. Facebook on yleistynyt 2000-luvulla työikäisten keskustelufoorumina ja oppilaiden vanhemmista suuri joukko on siellä päivittäin. Tutkimuksen mukaan n. 2,1 milj. suomalaista käyttää Facebookia ja 13-64-vuotiaista n. 55% on Facebookissa.  On siis luontevaa, että oppilaiden vanhemmat halutessaan voivat seurata myös lastensa koulun tiedotusta. 

Kuva : http://www.slideshare.net/hponka/verkon-ja-oppimisen-trendit-2013

Koulumme arvot ovat rehellisyys, vastuullisuus ja luottamus

Arvojemme hengen mukaan päätimme, että emme anna tarkkoja ohjeita sivun käytöstä vaan luotamme siihen, että sekä vanhemmat että nuoret osaavat käyttää sivua vastullisesti. Luotamme heihin. Pidämme kiinni 13 vuoden ikärajasta oppilaiden kohdalla Facebookin käytössä.
Avoimuus mahdollistaa, että yhteistyötahomme kuten mm. vanhempainyhdistys, koulupoliisi Janina Saarinen ja Vihdin nuorisopalvelut voivat laittaa Otalammen koulun Facebook -sivulle tiedotteitaan. 
Oppilaiden keskuudessa on tavoiteltavaa päästä koulun Facebook-sivun kuvaan. He seuraava sivuja aktiivisesti.


Avoimuus on onnistunut yli odotustemme. Sivuilta on jouduttu poistamaan vain yksi epämääräinen kommentti, jonkun koulumme ulkopuolisen henkilön kirjoittamana. Olemme tulleet siihen tulokseen, että jos epämääräisiä kommentteja jatkossa tulee, niitä ei pitäisikään heti poistaa, vaan kommentoida niitä asiallisesti ja herättää keskustelua niistä. Näin nuoretkin huomaisivat, kuinka aikuiset  ongelmatilanteisiin suhtautuvat ja niitä hoitavat.  Minkäänlaista kiusaamista emme kuitenkaan Facebook-sivuillamme salli missään tapauksessa.

Miten Facebookin käyttö on muuttanut koulua?

Otalammen koulun Facebook-sivu on ollut nyt käytössä n. 3kk. Otalammen koulun tunnukset ovat kaikkien halukkaiden opettajien käytössä. He voivat lisätä sivulle kuvia, videoita ja juttuja koulumme tapahtumista, retkistä ja ihan tavallisesta arjesta. Sivujen ilme on haluttu pitää positiivisena ja kannustavana. Opettajat ovat innostuneet jakamaan oppilaiden töitä ja esittelemään samalla omaa työtään oppilaiden kanssa. Monet opettajat tekevät erinomaista työtä ja saavat Facebookin kautta mahdollisuuden jakaa ideoitaan myös kollegoilleen. Oppilaiden työt ja kuvat ovat usein ilo on ylpeydenaihe myös vanhemmille.

Ammatilliset ryhmät Facebookissa

Otalammen opettajien kesken Facebookissa toimii aktiivisesti Otiksen tvt-ryhmä ja Otiksen ohr-ryhmä. Tvt-ryhmässä jaetaan tietotekniikkaan liittyviä vinkkejä, keskustellaan tvt- opetuksesta ja ratkotaan yhdessä ongelmia. Olen saanut ratkaisun muutamaan tietoteknisen ongelmaani yleensä noin tunnin sisällä siitä, kun olen sen kirjannut Facebook-ryhmämme  seinälle kysymyksenä opettajillemme. Samalla kaikki muutkin ryhmässä voivat nähdä ongelman ja sen ratkaisun.

Otiksen oppilashuolto -ryhmässä  keskustellaan lapsiin ja nuoriin liittyvistä ajankohtaisista asioista ja työhyvinvoinnista yleensä.  Ryhmässä opettajat jakavat kiinnostavia linkkejä ja uutisia lasten ja nuorten hyvinvointiin, kodin ja koulun yhteistyöhön ja  ajankohtaisiin asioihin liittyen.


Koulukuraattorin ja opon Facebook-profiilit

Otalammen koulukuraattori Ulla-Riikka Vänskä tiivisti ammatillisen Facebook- profiilin käyttökokemuksiaan. Hänen mukaansa hyötyjä on paljon: ajankohtaista tietoa asioista saatavilla laajasti ja välittömästi, on helppoa olla yhteydessä moniin Suomen huippuammattilaisiin ja kommunikointia heidän kanssaan matalalla kynnyksellä, konsultoinimahdollisuus moniin eri suuntiin paikallisesti sekä laajemmin, mahdollisuus pitää yllä keskustelua aiheista, jotka koen kuraattorina tärkeiksi, mahdollisuus ennaltaehkäisevään työhön esimerkiksi kiusaamiseen liittyen. 
Oppilaat tavoittavat kuraattorin helposti yksityisviestein, myös kuraattori tavoittaa heidät erittäin tehokkaasti Facebookin yksityisviestien kautta. Vanhemmat voivat halutessaan olla kavereitani ja se luo lisää avoimuutta ammatilliseen toimintaan ja lisää tietoa asioista.

Otalammen opinto-ohjaaja Airi Sundvall-Huhtisen Facebook-profiili Opo-Airi Vihdin Vimma on profiilina vasta parin kuukauden ikäinen, ja se on toistaiseksi vielä harjoitusvaiheessa.
Airi odottaa tältä ammattiprofiililta paljon jatkossa, koska myös koulusta lähteneiden oppilaiden on helppo päästä mukaan keskusteluun ja opo voi pitää yhteyttä heihin.

Varsinainen ilo, hyöty ja viestinnän helppous on löytynyt Otalammen opo-fb- ryhmien toiminnasta. Jokaisella yläkoulun luokka-asteella on oma ryhmänsä. Näiden ryhmien toiminta on ollut hyvin aktiivista ja oppilaiden tavoitettavuus Facebookin kautta on ilmiömäisen nopeaa. Aktiivisin käyttö on ollut 9. luokan opo-ryhmässä.

Jatkosuunnitelmat 

Jatkamme Facebookin käyttöä kodin ja koulun yhteistyön välineenä. Näyttää siltä, että hyvät kokemukset käytöstä saavat jatkuvasti mukaan uusia käyttäjiä sekä kodin ja koulun yhteistyöhön, että suljettuihin ammatillisiin ryhmiin. Nyt on syntynyt koko Vihdin opettajille tarkoitettu Vihdin oppitori -ryhmä, jossa vihtiläisten opettajien kesken on mahdollisuus jakaa linkkejä ja esittää kysymyksiä tvt-asioihin liittyen. 
Osallistuminen työasioista keskusteluun somessa on kuitenkin täysin vapaaehtoista. Ne jotka ovat mukana, ovat aktiivisia. Työyhteisössämme on keskusteltu myös siitä, jakaako Facebook työyhteisöämme?  Kaikki eivät halua olla mukana. Minun on vaikea nähdä, että se olisi pakollista kouluille vielä 10 vuoteen. Minusta on tärkeää, että informaatio työyhteisön sisällä kulkee edelleen myös perinteisissä rakenteissa olevia kanavia pitkin. Kaikkea somessa välitettävää keskustelua, artikkeleita ja videoita ei kuitenkaan voi jakaa uudelleen kokouksissa ja tiimeissä, eikä siihen olisi aikaakaan. Mielestäni on selvää, että some on mahdollisuus uudenlaiseen pedagogiseen keskusteluun ja yhteistyöhön koulun sisällä ja ulkopuolisten verkostojen ja huoltajien välillä. Oppimateriaalin avoin jakaminen on myös tulossa. Uuden opetussuunnitelman myötä toivon, että somen mahdollisuudet koulun kehittämisessä huomataan. Millaista somea käyttävät tämän päivän 7-vuotiaat 15 -20 vuoden päästä työelämässä?

10.11.2013 Sain kuvat näkymään pienen teknisen väännön kautta vasta tänään.

lauantai 26. lokakuuta 2013

Google-dokumentit johtamisen työvälineinä Otalammen koulussa

Esittelin tänään Vihdin opettajien veso-päivässä GoogleDrive -dokumenttien käyttöä Otalammen koulun johtamisen työkaluina. Aloitimme kokeilun asiasta elokuussa 2013 kun halusimme vähentää muistioiden, sähköpostin ja Wilma-viestien määrää koulussa. Otalammen koulun äidinkielen lehtori Nina Rantapuu esitteli minulle dokumentit ja päätin lähteä kokeilemaan niitä koulussamme aluksi johtoryhmän työkaluna.
Minulla oli ennestään gmail-tili käytössä, joten aloittaminen oli helppoa.

Uuden dokumentin luominen 

Uusi asiakirja luodaan  LUO-painikkeella ja jaetaan se muiden osallistujien gmail-tileille JAA -painikkeen takaa. Linkin voi myös  lähettää muille osallistujille sähköpostilla. Dokumenttien käyttöä varten siis ei tarvitse olla gmail- tiliä. 
Idean johtotähti on se, että jokainen johtoryhmämme jäsen pääsee täydentämään jorymme suunnitelmaa - samaa dokumenttia - omalta koneeltaan. Näin esim. jorymme sisällöt eivät jää ainoastaan rehtorin päätettäväksi, vaan kaikki johtoryhmämme jäsenet tuovat omista tiimeistään asioita kokoukseen ja kirjaavat ne suoraan dokumenttiin asialistaksi. Idea lähti hyvin käyntiin ja viikon sisällä meillä oli samanlaiset dokumentit kaikille talossamme toimiville tiimeille: Juuri 1.-2. lk:t, Runko 3.-4. lk:t ja Latva 7.-9. lk:t samalla periaatteella. 
Tiimidokumentti on jaettu kaikille tiimin opettajille linkkinä Wilman kautta. Heillä on mahdollisuus tuoda asioita tiimipalavereihin sen kautta. Minä rehtorina näen dokumenteista, mistä tiimeissä on puhuttu ja mikä puhututtaa. Muistioita ei tehdä erikseen eikä lähetetä minnekään. Dokumentteihin kirjataan suoraan tiimeissä, mitä on sovittu.
Tässä esimerkkinä Juuren tiimidokumentista katkelma.


Google -dokumenttien käyttö tuntuu sen verran helpolta ja toimivalta, että olemme koulussa vähitellen siirtäneet muitakin koulun asiakirjoja ja muistioita Google Driveen. 
Tällä hetkellä dokumenttimuodossa on mm. työvaiheessa oleva talomme vuosikello ja henkilöstöopas, kouluohjaajien palaverien dokumentti, pelastussuunnitelma yleisin osin, oppilashuollon aikataulut,  teknisen työn turvallisuusmääräykset ja riskien arvioinnit.Vesossa tänään ja Twitter-keskustelussa kysmyksiä herätti dokumenttien turvallisuus näinä urkinnan kulta-aikoina. Aukotonta dokumenttien turvallisuus ei ole. Olemme lähteneet kuitenkin siitä, että dokumenteissa ei ole mitään henkilötietolain vastaista ja salassapidon alaista tietoa, esim. oppilaiden nimiä. Oppilasasioita ei käsitellä missään dokumenteissa. Tiimien ja joryn toiminta koulussamme on avointa.
Suurin anti rehtorille tässä on se, että työyhteisön jäsenille on luotu konkreettinen mahdollisuus vaikuttaa kokousten asialistoihin. Pidän tärkeänä, että kokousten asialistat kootaan yhteisöllisesti, se lisää sitoutumista palavereihin. Tiedonkulku on helpottunut, kun emme lähetä sähköpostilla tiimi ja jory-muistioita ja mietitä, kenellä on viimeisin versio mistäkin dokumentista ja kenen muistitikulla se on.